БЮЛЕТИН
за радиационната обстановка в град София
(към 16:00 ч. на 24.11.2022 г.)

 

 

Радиационният фон е в норма 

 
"Бенковски" 12 0,10 ?Sv/h
РСС "Витоша" 0,13 ?Sv/h
"Панчарево" 0,13 ?Sv/h
"Кремиковци" 0,16 ?Sv/h
"Нови Искър" 0,10 ?Sv/h
"Банкя" 0,11 ?Sv/h
     
До 0,36 ?Sv/h – нормално  
От 0,36 ?Sv/h – повишен радиационен фон  
Над 0,72 ?Sv/h  – над нормите  
     

?Sv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


ИНФОРМАЦИЯ
за метеорологичната обстановка в град София
(данните са предоставени от НИМХ)

 

Дата: $meteoday г.
Час: $meteohour:00 ч.
Температура на въздуха: $meteogradus°C
Прогноза: $meteocast

- НИМХ -